0 800 501 808

Операції з цінними паперами

Як професійний учасник фондового ринку АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» пропонує своїм клієнтам наступний спектр послуг:

Брокерські операції

— комплексне брокерське обслуговування на фондовому ринку (пошук покупців / продавців, купівля, продаж, обмін облігацій, акцій та інших паперів українських емітентів за дорученням клієнтів);

— проведення біржових операцій з цінними паперами українських емітентів за дорученням клієнтів;

— консультаційні та інформаційні послуги на фондовому ринку.

Дилерські операції

— при здійсненні дилерської діяльності Банк проводить операції купівлі-продажу цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринку від власного імені.

Організація випуску цінних паперів (андеррайтинг)

Послуги менеджера випуску облігацій:

— розробка структури і параметрів облігаційної позики слідуючи потребам емітента з використанням схем випуску, оптимально відповідають інтересам емітента;

— складання необхідної для прийняття рішення про випуск облігацій порядку денного загальних зборів вищого органу товариства;

— підготовка проспекту емісії або рішення про випуск облігацій з урахуванням всіх вимог НКЦПФР;

— пропозиція аудиторської компанії акредитованої НКЦПФР для завірення фінансової звітності та складання висновку згідно з вимогами НКЦПФР;

— отримання кредитного рейтингу (у разі необхідності);

— підготовка меморандуму, презентаційних матеріалів, організація презентацій з метою розміщення облігацій серед широкого кола інвесторів;

— підготовка всіх необхідних документів та реєстрація випуску в НКЦПФР;

— отримання міжнародного коду цінних паперів в Національному депозитарії України;

— оформлення бездокументарного випуску цінних паперів у депозитарії;

— консультації з питань випуску та обігу облігацій.

Послуги андеррайтера випуску облігацій:

— первинне розміщення облігацій (проведення розміщення на одній з фондових бірж).

Послуги маркет-мейкера випуску облігацій:

— включення облігацій до біржового реєстру та підтримка двосторонніх котирувань

— підтримку ліквідності за облігаціями емітента;

— виконання процедури оферт емітента;

— вторинне розміщення облігацій;

— моніторинг стану вторинного ринку облігацій;

Послуги платіжного агенту:

— виплата відсотків і здійснення погашення облігацій у встановленому проспектом емісії порядку.

 

 

 

 

 

Як стати клієнтом:

Отримати детальну консультацію Ви можете зателефонувавши за телефоном +38 044 593-81-21, або, відправивши запит на e-mail: corporate@clhs.com.ua.