0 800 501 808

Інформація емітента

Статут

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Кодекс корпоративного управління

Положення про Загальні збори

Положення про Правління

Положення про Наглядову раду

 Положення про винагороду членів Наглядової Ради

Перелік афілійованих осіб

 

 Протокол Загальних зборів акціонерів №41 від 29 січня 2020 року

 Протокол про підсумки голосування від 29 січня 2020 року

 

 Протокол Загальних зборів акціонерів №40 від 25 квітня 2019 року

 Протокол про підсумки голосування від 25 квітня 2019 року

 Звіт Правління про результати діяльності Банку за 2018 рік

 Звіт Наглядової Ради про результати діяльності Банку за 2018 рік

 

 Протокол Загальних зборів акціонерів № 39 від 20 грудня 2018 року

 Протокол Загальних зборів акціонерів № 38 від 26 квітня 2018 року

 

 

   Календарний план розміщення інформації емітента в 2020 році

 

 Календарний план розміщення інформації емітента в 2019 році

 Календарний план розміщення інформації емітента в 2018 році