0 800 501 808

Інструкція для власників акцій - фізичних осіб, яким в депозитарній установі АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» Емітент відкрив рахунки у цінних паперах в процесі дематеріалізації випуску

1. Для укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах власникам акцій (фізичним особам) з депозитарною установою необхідно:

 

1.1. Заповнити форми та надати документи для укладання договору (форми документів).

 

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» на укладання/приєднання до умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах для Депонентів

 

Тарифи для депонентів (фізичним особам, яким відкривав рахунки  у цінних паперах Емітент в процесі дематеріалізації випуску), затверджені Рішенням Тарифного комітету № 7/1 від 20.01.2014 року)

 

1.2. Звернутися /надіслати поштою/ до депозитарної установи АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» із заповненим пакетом документів, при собі мати паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків  (ідентифікаційний код).

        У випадку призначення уповноваженої особи  додається:

•      Оригінал або нотаріально засвідчена копія Довіреності

•      Копія паспорта уповноваженої особи, засвідчена підписом уповноваженої особи.

•      Копія паспорта акціонера, засвідчена нотаріально.

•      Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків уповноваженої особи, засвідчена підписом уповноваженої особи.

 

1.3. Здійснити передоплату (згідно тарифів) по реквізитам:

 

         МФО 300647,    АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», м. Київ

         Рахунок ІВAN  - UA563006470000029090000099999

         Код ЄДРПОУ    - 21665382

         Отримувач:  АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

         Призначення платежу: Оплата за  депозитарні послуги, від ПІБ, Реєстраційний номер ОКПП,  без ПДВ

 

2. Для внесення змін до реквізитів рахунку у цінних папера власника за розпорядженням Емітента

 

Власник має право один раз внести зміни до реквізитів рахунку у цінних паперах без укладення з Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цінних паперах (форми документів).

 

3. Для переоформлення прав власності на акції внаслідок спадкування

 

Спадкоємець відкриває (у разі відсутності) рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі. Для чого заповнює форми та надає документи згідно Розділу 1, Свідоцтво про право на спадщину (оригінал або нотаріально засвідчену копію) та розпорядження на облікову операцію фізичної особи щодо зарахування акцій по спадщині.

 

 

За детальними роз’ясненнями просимо звертатися до управління депозитарної діяльності за телефоном  +38 044 593-10-36 або відправивши запит на e-mail: depository@clhs.com.ua.