0 800 501 808

Послуги депозитарної установи

АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», який займає провідні позиції на ринку депозитарних послуг, надає повний спектр послуг юридичним та фізичним особам, резидентам і нерезидентам.

 

Послуги власникам цінних паперів (Депонентам):

 • інформаційно-консультаційне обслуговування з питань обігу цінних паперів;
 • блокування (обтяження зобов’язаннями) цінних паперів та забезпечення операцій кредитування під заставу цінних паперів;
 • видача виписок, що підтверджують права власності на цінні папери Депонента та інших довідкових документів;
 • обслуговування обігу цінних паперів в бездокументарній формі на біржовому та позабіржовому ринку, в т.ч. з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»
 • відкриття та ведення рахунків у цінних паперах;
 • засвідчення довіренностей на участь у загальних зборах акціонерів ;
 • інші послуги передбачені законодавством, яке регулює питання провадження депозитарної діяльності.

Тарифи на депозитарні послуги (базові) для фізичних та юридичних осіб (затверджено Рішенням Тарифного комітету №34 від 28.08.2017 року)

Тарифи на депозитарні послуги для фізичних осіб, яким відкривав рахунки емітент в процесі дематеріалізації випуску або які придбавають акції підприємств в процесі  пільгового продажу ФДМУ

 

Послуги Емітентам:

 • відкриття та ведення рахунків власників цінних паперах Емітента;
 • проведення операцій по рахунку власників, передбачених Рішенням ДКЦПФР № 98;
 • видача виписок власникам цінних паперів Емітента за результатами завершення дематеріалізації випуску та за наслідками депозитарних операцій;
 • видача інформаційних та статистичних довідок, пов'язаних з обслуговуванням рахунків власників цінних паперів Емітента;
 • організація та інформаційно-консультаційне забезпечення проведення зборів акціонерів Емітентів.
 • інформаційно-консультаційне обслуговування з питань корпоративного права;
 • передача засобами NDU-mail запитів Емітентів та отримання від Центрального депозитарію зведених облікових реєстрів в електронному вигляді.

Послуги інститутам спільного інвестування:

 • здійснення депозитарного обліку цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою;
 • зберігання активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах, у порядку, передбаченому договором про обслуговування активів ІСІ;
 • виконання розпоряджень (доручень) компанії з управління активами, відносно вимог до складу активів ІСІ;
 • здійснення контролю за діяльністю компанії з управління активами стосовно порядку розрахунку вартості чистих активів, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямків використання прибутків, отриманих на активи ІСІ;
 • засвідчення довідки про вартість чистих активів ІСІ;
 • надання інформації про результати перевірки правильності розрахунків вартості чистих активів, наглядовій раді корпоративного інвестиційного фонду (далі – КІФ) або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду у порядку, передбаченому договором про обслуговування депозитарною установою ІСІ;
 • участь представника депозитарної установи у складі ліквідаційної комісії КІФ;
 • здійснення інших завдань, що покладені законодавством на депозитарну установу щодо обслуговування інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

 

Послуги недержавним пенсійним фондам:

 • відкриття та ведення рахунків пенсійним фондам (далі – ПФ);
 • забезпечення зберігання цінних паперів, а також документів, які підтверджують право власності на активи ПФ в інших формах, документів, пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів;
 • перевірка підрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків;
 • виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування пенсійних коштів;
 • виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування грошових коштів для оплати послуг адміністратора, депозитарної установи ПФ, винагороди компанії(ій) з управління активами ПФ, аудитора (аудиторської фірми), оплати послуг осіб, які надають ПФ консультаційні та (або) агентські послуги, торговців цінними паперами та інших посередників, здійснення оплати витрат на перереєстрацію прав власності та оплати інших витрат, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;
 • виконання розпоряджень компанії(ій) з управління активами ПФ згідно з інвестиційною декларацією ПФ;
 • зберігання копій розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих компанією(ями) з управління активами ПФ торговцям цінними паперами та іншим посередникам;
 • здійснення інших дій, передбачених законодавством та договором між радою ПФ та депозитарною установою ПФ;
 • здійснення інших завдань, що покладені законодавством на депозитарну установу щодо обслуговування ПФ.

 

Як стати клієнтом:

Отримати детальну консультацію Ви можете зателефонувавши за телефоном +38 044 593-10-36, або, відправивши запит на e-mail: depository@clhs.com.ua.