0 800 501 808

Інформація для депонентів

 

Зміни до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах

На виконання Рішення НКЦПФР від 07.03.2017  № 148 «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України»

Депозитарна установа АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» затвердила нову редакцію Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах. 

У зв‘язку з цим, Депонентам АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» необхідно звернутись до Управління депозитарної діяльності для підписання вищезазначеного договору

(Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (нова редакція), Тарифи (додаток до договору)).

 

З метою реалізації вимог законодавства Депоненти мають підтвердити реквізити адреси електронної пошти та номер контактного мобільного телефону в Анкеті рахунку в цінних паперах

(Анкета рахунку в цінних паперах, Розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах)

З усіх питань послуг депозитарної установи АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» звертатися до управління депозитарної діяльності за тел./факсом: (044) 593-10-36

e-mail: depository@clhs.com.ua

 

 

Інформація про фінансову послугу згідно ч2. ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»