0 800 501 808

Комплаєнс-контроль

АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» у своїй діяльності завжди керується принципами дотримання норм та вимог чинного законодавства і внутрішніх стандартів корпоративного управління.

Враховуючи рекомендації Базельського комітету з банківського нагляду, Банк впроваджує систему контроля і управління комплаєнс ризиком.

Комплаєнс ризик – це потенційний або реалізований ризик застосування санкцій контролюючих органів, фінансових збитків, репутаційних втрат, в результаті недотримання норм чинного законодавства, положень нормативно-правових актів, стандартів добросовісної конкуренції, вимог корпоративної етики, що стосуються банківської діяльності.

Система управління комплаєнс ризиком забезпечує контроль за вимогами чинного законодавства та регуляторів, нормативно-правових актів і стандартів, а також, управління репутаційним ризиком, ситуаціями конфлікту інтересів, захищаючи інтереси клієнтів, партнерів, акціонерів та працівників.

Одним з основних документів системи управління комплаєнс ризиком є Кодекс поведінки (корпоративної етики) АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

В Кодексі зазначені ключові принципи і стандарти роботи Банку, такі як відносини з клієнтами, діловими партнерами і представниками органів державної влади, що базуються на принципах професіоналізму, взаємоповаги, чесності, довіри, пріоритетності інтересів клієнта, непорушності зобов'язань, повноти розкриття необхідної інформації.

Кодекс поведінки (корпоративної етики) АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

 

Повідомлення про порушення

Повідомлення про поведінку, яка не відповідає корпоративним і професійним стандартам Банку, а також про будь - які порушення чинного законодавства можна відправити:

  • На поштову адресу: вул. Борисоглібська, 5-а, м. Київ, 04070 - «Службі комплаєнс АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
  • На електронну адресу Служби комплаєнс банку: compliance@clhs.com.ua

У повідомленні Ви можете вказати свої контактні дані. Повідомлення обов'язково повинно містити П.І.Б. і посаду особи, дії якої, на Вашу думку, були неналежними / порушують законодавство України, а також дату інциденту. Потрібно обґрунтувати факт неналежного виконання посадовою особою банку своїх обов'язків, а також, якщо це можливо, надати відповідні докази.