Картка для виплат

Живіть, як зручно!

Все так, як має бути

Випуск карти та відкриття рахунків — безкоштовно.

Зарахування пенсії та соціальних виплат — безкоштовно.

Щомісячна плата за обслуговування — безкоштовно.

Все вчасно і просто

Негайне зарахування пенсійних та соціальних коштів. 

Зняття готівки в будь-якому банкоматі України, без обмежень з боку банку.

Все без турбот

За Вашим бажанням ми, за допомогою СМС, будемо негайно повідомляти Вас про зарахування коштів та будь-які інші операції з карткою.

ВІП – відсотки

Відсотки на залишок та по накопичувальних рахунках як по вищих преміальних картах.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ КЛІЄНТІВ:

Підписавши Заяву – договір (далі – Договір) клієнт підтверджує, що   приєднався до Умов та порядку  надання банківських послуг (для фізичних осіб), що є публічною пропозицією (офертою), які розміщені на сайті Банку https://www.clhs.com.ua  (далі – Публічна пропозиція), та ознайомився з можливими наслідками для клієнта в разі користування зазначеною банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з Договором та офертою.

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

- приймаючи умови щодо отримання банківських послуг, що передбачені  Публічною пропозицією та Договором, клієнт зобов’язується здійснювати оплату відповідних банківських послуг згідно з тарифами Банку;

 - у разі порушення умов Публічної пропозиції та Договору, до клієнта можуть бути застосовані штрафні санкції, згідно з умовами договору;

- у разі неналежного виконання своїх зобов’язань за умовами Публічної пропозиції та Договору, Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, зокрема й у примусовому порядку;

 - відповідно до норм чинного законодавства України доходи, отримані клієнтом відповідно до  умов Публічної пропозиції та Договору, підлягають оподаткуванню.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Договором, офертою або законом.

Клієнт має право відмовитися від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, звернувшись до менеджера Банку або до Контакт-центру Банку.