Операції з фінансовими інструментами (цінними паперами)

Операції з фінансовими інструментами (цінними паперами)

Як професійний учасник ринків капіталу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» пропонує своїм клієнтам наступний спектр послуг:

Брокерські операції

 • комплексне брокерське обслуговування на ринках капіталів (пошук покупців / продавців, купівля, продаж, обмін облігацій, акцій та інших фінансових інструментів за дорученням клієнтів);
 • проведення біржових операцій з фінансовими інструментами за дорученням клієнтів;
 • консультаційні та інформаційні послуги на ринках капіталів.

Дилерські операції

 • при здійсненні дилерської діяльності Банк проводить операції купівлі-продажу фінансових інструментів на біржовому та позабіржовому ринку від власного імені.

Послуги з купівлі та продажу облігацій внутрішньої державної позики

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) — державні облігації України, випущені Міністерством фінансів України.

Випускаються в національній валюті та іноземній валюті (долари США, євро). Номінальна вартість ОВДП складає 1 000,00 грн, 1 000,00 доларів США або 1 000,00 євро.

Виплати за ОВДП, номінованими в іноземній валюті, здійснюються Міністерством фінансів України в іноземній валюті (погашення, виплата купону (процентів).

Переваги придбання ОВДП:

 • 100% гарантія держави (бюджетом України передбачені витрати на виплати за ОВДП);
 • висока ліквідність (можливість швидкого продажу цінних паперів на вторинному ринку);
 • можливість хеджування (страхування) валютних ризиків від різкого коливання курсу. Придбати ОВДП, номіновані в іноземній валюті, можливо за гривню за курсом на день придбання, а погашення здійснюється в іноземній валюті;
 • ОВДП можуть виступати забезпеченням при кредитуванні в банках. 

Для придбання ОВДП необхідно:

 • звернутись до персонального менеджера за консультацією щодо придбання ОВДП;
 • відкрити у банку поточний рахунок в національній та/або іноземній валюті;
 • відкрити у банку рахунок у цінних паперах;
 • перерахувати на поточний рахунок грошові кошти, необхідні для придбання заявлених ОВДП;
 • укласти з банком договір купівлі-продажу цінних паперів.

Послуги маркет-мейкера випуску облігацій:

 • включення облігацій до біржового реєстру та підтримка двосторонніх котирувань
 • підтримку ліквідності за облігаціями емітента;
 • виконання процедури оферт емітента;
 • вторинне розміщення облігацій;
 • моніторинг стану вторинного ринку облігацій;

Послуги платіжного агенту:

 • виплата відсотків і здійснення погашення облігацій у встановленому проспектом емісії порядку.

Документи щодо послуг з торгівлі фінансовими інструментами