Індивідуальні сейфи

Бути впевненим у збереженні особистих речей, які мають особливу для Вас цінність набагато простіше, якщо місце, в якому вони знаходяться непохитне ні за яких умов.

Індивідуальні сейфи банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» відповідають усім європейським стандартам безпеки, таким чином, Банк гарантує повне збереження дорогих Вам предметів. Обирайте зручний для Вас розмір сейфа і будьте впевнені в збереженні Ваших цінностей.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ КЛІЄНТІВ:

Підписавши Договір оренди індивідуального банківського сейфу (далі – Договір) клієнт підтверджує, що ознайомився з умовами і Правилами користування індивідуальним сейфом, та, відповідно, з можливими наслідками для нього в разі користування зазначеною банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з Договором.

Наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з Договором про надання цієї банківської послуги:

- Сейф може бути розкритий Банком не в присутності Клієнта, але за умови присутності працівників Банку, які входять до складу спеціально створюваної для цих цілей комісії, та у випадках, передбачених чинним законодавством України та/ або договором про надання послуги.

- Клієнт зобов'язаний оплачувати винагороду банку за надання даної послуги згідно встановлених та діючих тарифів в момент надання послуги або в інший строк, якщо такий визначений тарифами.

- Клієнт зобов'язаний надати на першу вимогу банку документи та/або відомості необхідні для отримання відповідної послуги згідно внутрішніх положень банку та/або діючого законодавства України.

- В разі невиконання Клієнтом обов'язків, передбачених договором про надання відповідної послуги, Клієнт нестиме відповідальність згідно умов Договору.

У випадку неявки клієнта, з наступного дня після закінчення строку дії Договору, встановленого таким Договором, клієнт сплачує подвійну суму вартості орендної плати за кожну прострочену згідно тарифів Банку.

У разі зберігання у орендованому сейфі заборонених предметів або речовин, клієнт несе матеріальну відповідальність за нанесення шкоди Банку у повному обсязі.

Клієнт у разі втрати ключа зобов’язаний повністю відшкодувати Банку вартість нового комплекту ключів, що здійснюється у відповідності до умов Договору, а в разі втрати 2-х ключів – додатково повністю компенсувати витрати Банку на відкриття сейфу, що здійснюватиме фірма-постачальник індивідуальних банківських сейфів.

Клієнт зобов’язаний відшкодувати Банку збитки, завдані властивостями цінностей, що зберігаються в сейфі, іншими пошкодженнями сейфу, що сталися з його вини, а також неналежним виконанням чи порушенням ним умов Договору.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Договором або законом.

Клієнт має право відмовитися від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, звернувшись до менеджера Банку або до Контакт-центру Банку.