Індивідуальні сейфи

Бути впевненим у збереженні особистих речей, які мають особливу для Вас цінність набагато простіше, якщо місце, в якому вони знаходяться непохитне ні за яких умов.

Індивідуальні сейфи банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» відповідають усім європейським стандартам безпеки, таким чином, Банк гарантує повне збереження дорогих Вам предметів. Обирайте зручний для Вас розмір сейфа і будьте впевнені в збереженні Ваших цінностей.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ КЛІЄНТІВ:

Підписавши Договір оренди індивідуального банківського сейфу (далі – Договір) клієнт підтверджує, що ознайомився з умовами і Правилами користування індивідуальним сейфом, та, відповідно, з можливими наслідками для нього в разі користування зазначеною банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з Договором.

У випадку неявки клієнта, з наступного дня після закінчення строку дії Договору, встановленого таким Договором, клієнт сплачує подвійну суму вартості орендної плати за кожну прострочену згідно тарифів Банку.

У разі зберігання у орендованому сейфі заборонених предметів або речовин, клієнт несе матеріальну відповідальність за нанесення шкоди Банку у повному обсязі.

Клієнт у разі втрати ключа зобов’язаний повністю відшкодувати Банку вартість нового комплекту ключів, що здійснюється у відповідності до умов Договору, а в разі втрати 2-х ключів – додатково повністю компенсувати витрати Банку на відкриття сейфу, що здійснюватиме фірмапостачальник індивідуальних банківських сейфів.

Клієнт зобов’язаний відшкодувати Банку збитки, завдані властивостями цінностей, що зберігаються в сейфі, іншими пошкодженнями сейфу, що сталися з його вини, а також неналежним виконанням чи порушенням ним умов Договору.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Договором або законом.

Клієнт має право відмовитися від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, звернувшись до менеджера Банку або до Контакт-центру Банку.