Накопичувальні рахунки
заощаджуйте кошти та отримайте додатковий дохід
Накопичувальні рахунки

Основні умови відкриття

Виплата відсотків

в кінці кожного місяця

Щомісячна сума поповнення

Визначається виключно Вами і поповнюється автоматично шляхом зарахування коштів на накопичувальний рахунок з Вашої картки. Часткове чи повне зняття коштів у будь-який час при першій потребі.

Валюта рахунку

UAH, USD, EUR

Накопичувальний рахунок відкривається виключно в рамках пакетів послуг

Розмір процентної ставки по накопичувальному рахунку залежить від пакету послуг, в якому відкрито рахунок

Приклад обчислення загальної суми прибутку за накопичувальним рахунком

Тарифи та документи

Умови та порядок надання банківських послуг

Замовити
ПОПЕРЕДЖЕННЯ КЛІЄНТІВ:

Підписавши Заяву – договір (далі – Договір) клієнт підтверджує, що приєднався до Умов та порядку надання банківських послуг (для фізичних осіб), що є публічною пропозицією (офертою), які розміщені на сайті Банку https://www.clhs.com.ua (далі – Публічна пропозиція), та ознайомився з можливими наслідками для клієнта в разі користування зазначеною банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з Договором та офертою.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Договором, офертою або законом.

Клієнт має право відмовитися від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, звернувшись до менеджера Банку або до Контакт-центру Банку.

Власникам зарплатних карток