Накопичувальні рахунки
заощаджуйте кошти та отримайте додатковий дохід
Накопичувальні рахунки

Основні умови відкриття

Виплата відсотків

в кінці кожного місяця

Щомісячна сума поповнення

Визначається виключно Вами і поповнюється автоматично шляхом зарахування коштів на накопичувальний рахунок з Вашої картки. Часткове чи повне зняття коштів у будь-який час при першій потребі.

Валюта рахунку

UAH, USD, EUR

Накопичувальний рахунок відкривається виключно в рамках пакетів послуг

Розмір процентної ставки по накопичувальному рахунку залежить від пакету послуг, в якому відкрито рахунок

Порівняльна таблиця депозитів з 01.03.2024

Приклад обчислення загальної суми прибутку за накопичувальним рахунком

Тарифи та документи

Умови та порядок надання банківських послуг (Оферта) з 01.02.2024

Замовити
ПОПЕРЕДЖЕННЯ КЛІЄНТІВ:

Підписавши договір банківського вкладу (далі – Договір) клієнт підтверджує, що ознайомився з Умовами та порядком надання банківських послуг, що є публічною пропозицією (офертою), що розміщена на сайті Банку https://www.clhs.com.ua (далі – Публічна пропозиція) та ознайомився з можливими наслідками для клієнта в разі користування зазначеною банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з Договором та Публічною пропозицією.

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків відповідно до Публічної пропозиції та Договору про надання цієї банківської послуги:

- прибуток, отриманий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню, згідно чинного законодавства України;

- якщо вкладник отримує пільги або субсидії, то отримання додаткових прибутків може призвести до їх втрати;

- при зарахуванні коштів на вкладний (депозитний) рахунок відкритий у Банку, Банк, на умовах договору, зобов'язується повернути їх, а вкладник оплатити послуги Банку.

У разі несвоєчасного звернення клієнта до Банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу, Банк відповідно Публічної пропозиції та Договору:

- забезпечує збереження суми Вкладу та нарахованих процентів на відповідних рахунках, відкритих відповідно до Договору, до моменту звернення Вкладника із вимогою про повернення Вкладу та нарахованих процентів. При цьому Банк здійснює нарахування процентів на фактичний залишок коштів на Депозитному рахунку, починаючи з дати повернення Вкладу, встановленої Договором, за процентною ставкою вкладу на вимогу;

- або, якщо Договором передбачена умова автоматичної пролонгації, продовжує строк дії Договору на такий самий строк, на який був оформлений вклад, та на тих самих умовах, на яких було укладено Договір. Виняток складає процентна ставка, яка при автоматичній пролонгації Договору змінюється на процентну ставку, що діє в Банку на день пролонгації Договору по такому типу Вкладу. Раніше нараховані проценти перерахунку не підлягають. Кількість автоматичних пролонгацій Договору необмежена та може здійснюватися до моменту повного повернення коштів з рахунку.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Договором, офертою або законом.

Клієнт має право відмовитися від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, звернувшись до менеджера Банку або до Контакт-центру Банку.

Власникам зарплатних карток