Кредит на товари, роботи та послуги

Сума кредиту: до 200 000 грн
Строк кредиту: до 36 місяців

 • До 50 000 тільки паспорт і код ІПН

 • Процентна ставка, % річних - від 0,0001% до 36%

 • Щомісячна комісія за обслуговування кредитної заборгованості від 0% до 3,5%

 • Разова комісія від 0% до 15%

 • Реальна річна % ставка від 22,01% до 91,14%

 • Рішення за 25 хвилин

 • Без застави та поруки

 • Безкоштовне дострокове погашення

 • Пільговий період від 5 до 10 місяців
  Пільговий період на вибір клієнта
  *під пільговим періодом слід розуміти період, протягом якого клієнту нараховується відсоткова ставка 0,0001% та не нараховується щомісячна комісія

  Стати партнером


Просто розрахуйте платіж (продукт з пільговим періодом 5 місяців)
Сума кредиту, грн
Термін, місяців
Поповнення
Щомісячний платіж 1-5 міс., грн
Щомісячний платіж 6+ міс., грн
Загальна вартість кредиту, грн
Загальні витрати за кредитом, грн
Реальна річна ставка, %
Замовити
*Сума розрахунку є орієнтовною та зазначається з метою ознайомлення.
Щомісячна комісія за управління кредитом від 2,99%, разова комісія за видачу кредиту від 0% до 15%.
Остаточні умови кредиту будуть запропоновані в індивідуальному порядку в залежності від обраної програми кредитування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ КЛІЄНТІВ:

Підписавши Заяву – договір (далі – Договір) та Договір про відкриття та обслуговування поновлюваної кредитної лінії (далі – Договір) клієнт підтверджує, що ознайомився з Умовами та порядком надання банківських послуг, що є публічною пропозицією (офертою), що розміщена на сайті Банку https://www.clhs.com.ua та ознайомився з можливими наслідками для клієнта в разі користування зазначеною банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з Договором та офертою.

За невиконання та/або неналежне виконання обов’язків згідно з договором клієнт несе відповідальність, згідно з чинним законодавством України. Всі розбіжності та спори, що виникають у зв`язку з виконанням Договору банківського обслуговування, вирішуються шляхом переговорів між сторонами за договором. У випадку неможливості досягти згоди спір вирішується в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Договором, офертою або законом.

Клієнт має право відмовитися від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, звернувшись до менеджера Банку або до Контакт-центру Банку.

Спосіб оплати

Термінали самообслуговування «IBOX, Citi 24, 2-click, а також через касу будь-якого відділення банку згідно реквізитів клієнта, або будь-яким доступним каналом онлайн переказів