Строковий вклад

Строковий вклад

Строковий банківський вклад — вид вкладу цікавий Клієнтам, які акумулюють на рахунках певні суми коштів, шукають можливість отримати максимальний гарантований прибуток та можуть спрогнозувати строк розміщення вкладу.

Розумний здобуток
Цінність для клієнта
  • Ефективне управління тимчасово вільними грошовими коштами
  • Ринкова процентна ставка, яка дозволяє отримати високу дохідність
Розумний здобуток
Основні умови надання

Вид вкладу: строковий вклад з виплатою процентів щомісячно або в кінці строку.

Валюта вкладу: національна, іноземна (долар США, Євро).

Строк вкладу: від 31 до 366 днів або строку визначеного рішенням уповноваженого колегіального органу Банку.

Поповнення та часткове зменшення: з правом поповнення та без права часткового зменшення суми вкладу.

  • Вклад може бути поповнений протягом строку розміщення вкладу, але не менш ніж за 30 днів до закінчення строку розміщення поповнення вкладу припиняється.

Мінімальна сума вкладу: 10 000 грн., або еквівалент в іноземній валюті.

Мінімальна сума поповнення вкладу: 10 000 грн., або еквівалент в іноземній валюті.

Умови дострокового вилучення вкладу:

  • Якщо дострокове вилучення здійснюється в перший календарний місяць розміщення коштів на вкладному (депозитному) рахунку, проценти за поточний місяць, нараховуються/перераховуються (в залежності від того чи нараховані клієнту проценти) за процентною ставкою, що встановлена для вкладів на вимогу.

  • Якщо дострокове вилучення здійснюється в наступні календарні місяці розміщення коштів на вкладному (депозитному) рахунку, проценти за весь строк, нараховуються/перераховуються (в залежності від того чи нараховані клієнту проценти) в розмірі ¼ встановленної договором банківського вкладу процентної ставки.

Строковий вклад. Інфолист