Кредитний ліміт

до зарплатного рахунку

 • Миттєвий доступ до коштів з твоєї зарплатної карти
 • Від 1000 грн до 200 000 грн
 • До 12 місяців
 • Без обмежень безкоштовне зняття готівки в мережі Банку
 • Процентна ставка 36,3% річних
 • Комісія за оформлення  - 1,5%, але не менше 180 грн
 • Реальна річна % ставка від 47,50% до 118,48%*
 • Безкоштовне дострокове погашення
 • Самостійне керування об’ємом заборгованості
 • Автоматичне погашення
 • Поновлювана кредитна лінія
Просто розрахуйте платіж
Сума кредиту
Термін, місяців
Максимальний платіж в місяць, грн
Загальна вартість кредиту, грн
Загальні витрати за кредитом, грн
Реальна річна ставка, %
Замовити
*Сума розрахунку є орієнтовною, залежить від кількості днів у розрахунковому періоді та зазначається з метою ознайомлення.
Розрахунок зроблений на припущенні, що договір про споживчий кредит був оформлений 01 серпня та залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в договорі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ КЛІЄНТІВ:

Підписавши Заяву – договір (далі – Договір) та Договір про відкриття та обслуговування поновлюваної кредитної лінії (далі – Договір) клієнт підтверджує, що ознайомився з Умовами та порядком надання банківських послуг, що є публічною пропозицією (офертою), що розміщена на сайті Банку https://www.clhs.com.ua та ознайомився з можливими наслідками для клієнта в разі користування зазначеною банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з Договором та офертою.

За невиконання та/або неналежне виконання обов’язків згідно з договором клієнт несе відповідальність, згідно з чинним законодавством України. Всі розбіжності та спори, що виникають у зв`язку з виконанням Договору банківського обслуговування, вирішуються шляхом переговорів між сторонами за договором. У випадку неможливості досягти згоди спір вирішується в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Договором, офертою або законом.

Клієнт має право відмовитися від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, звернувшись до менеджера Банку або до Контакт-центру Банку.