01.09.2021
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» оголошує конкурс з відбору аудиторської фірми для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності

До участі в конкурсі  запрошуються аудиторські фірми, які: 

-    відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»,

-    включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, в тому числі до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що містить відомості про аудиторську фірму, яка має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес,

 -   у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг,

-    та які не мають обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг Банку.

 

Мета конкурсу - відбір аудиторської фірми для надання наступних послуг: 

-    аудит та надання звіту аудитора стосовно річної фінансової звітності Банку за 2021 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ та НКЦПФР;

-    проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ (постанова Правління НБУ № 141 від 22.12.2017 «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України», зі змінами і доповненнями);

-    огляд та надання звіту за результатами огляду стосовно проміжної скороченої фінансової звітності Банку;

-    надання звітів українською та англійською  мовами.

Фінансова звітність та інша публічна інформація Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» розміщена на офіційному веб-сайті Банку https://www.clhs.com.ua/ua . Додаткова інформація про діяльність Банку може бути надана відповідно до запиту учасника конкурсу.

Кінцевий строк приймання конкурсної пропозиції: « 16» вересня 2021 року.

Банк не розглядає конкурсні пропозиції, отримані  після закінчення строку їх подання.

Учасник конкурсу має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Документи надсилайте, будь ласка, на електронну адресу olha.zelinska@clhs.com.ua   . Контактна особа: начальник Служби внутрішнього аудиту Зелінська Ольга Володимирівна , (044) 593-10-20 (вн. 34-79).

Інформування переможця Конкурсу здійснюється після затвердження результатів Конкурсу Наглядовою Радою Банку.

Про результати Конкурсу всі учасники, які брали участь, будуть повідомлені електронною поштою.

Критерії залучення до участі в конкурсі, критерії для відбору аудиторських фірм, а також інформація та документи, які мають бути надані для участі в конкурсі, визначаються Положенням про порядок проведення конкурсу з відбору зовнішнього аудитора для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», який розміщений на офіційному веб-сайті Банку.

Завантажити Положення про порядок проведення конкурсу у форматі Word >>>


Category ID: 2

Is exception: