01.12.2015
Повідомлення про зміну складу посадових осіб АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента


Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»


2. Код за ЄДРПОУ: 21665382

3. Місцезнаходження: 04070, Україна, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літера А

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445931039

5. Електронна поштова адреса: [email protected]

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.clhs.kiev.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


ІІ. Текст повідомлення


27 листопада 2015 року згідно з Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (Протокол № 34 від 27.11.2015 р.) у зв‘язку з тим, що до акціонерів Банку надійшла пропозиція про введення до Наглядової Ради Банку ще одного незалежного члена Наглядової Ради Кротюка Володимира Леонідовича, відповідно до ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальними зборами акціонерів припинено повноваження:


— Голови Наглядової Ради Воробйова Віктора Валерійовича. Воробйова В. В. вперше було обрано на посаду Голови Наглядової Ради АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» 13 квітня 2012 року, переобрано на посаду 23 квітня 2015 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

— Члена Наглядової Ради Гориславець Наталії Юріївни. Гориславець Н. Ю. вперше було обрано на посаду Члена Наглядової Ради АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» 31 липня 2012 року, переобрано на посаду 23 квітня 2015 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

— Члена Наглядової Ради Дирдіної Ірини Володимирівни. Дирдіну І.В. було обрано на посаду Члена Наглядової Ради АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» 23 квітня 2015 року, Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

— Члена Наглядової Ради Колєди Ірини Петрівни. Колєду І.П. було обрано на посаду Члена Наглядової Ради АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» 23 квітня 2015 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

— Члена Наглядової Ради Тітова Віталія Івановича. Тітова В.І. було обрано на посаду Члена Наглядової Ради АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» 23 квітня 2015 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

27 листопада 2015 року згідно з Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (Протокол № 34 від 27.11.2015 р.) обрано Наглядову Раду у наступному складі (строк повноважень до 27.11.2018 р.):

— Голова Наглядової Ради Воробйов Віктор Валерійович. Воробйов В. В. протягом останнiх 5-ти рокiв займав наступнi посади: з 2009 по 2011 р. — адвокат Адвокатського об’єднання «Апрiорi», з 2011 по 13.04.2012 р. — начальник юридичного управлiння АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ», з 13.04.2012 р. по теперiшнiй час — Голова Наглядової Ради АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

— Член Наглядової Ради Гориславець Наталія Юріївна. Гориславець Н. Ю. протягом останнiх 5-ти рокiв займала наступнi посади: з 2007 року — бухгалтер ТОВ «Завод «Поліхімпром», з 09.04.2015 р. по теперішній час — Генеральний директор ТОВ «Промислова група «МОНІЄР». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

— Член Наглядової Ради Дирдіна Ірина Володимирівна. Дирдіна І.В. протягом останнiх 5-ти рокiв займала наступнi посади: з червня 2008 р.- старший юрист ТОВ «Юридична фірма «Пузанов та Партнери», з червня 2012 р. по теперішній час — директор ТОВ «Юридична фірма «СІ.ТІ.АР.». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

— Член Наглядової Ради Колєда Ірина Петрівна. Колєда І.П. протягом останнiх 5-ти рокiв займала наступнi посади: з жовтня 2003 р. по серпень 2010 р — Віце-Президент ПАТ «Комерційний банк «НАДРА», з серпня 2010 р. по червень 2011 р. — перерва в трудовій діяльності у зв’язку з народженням дитини, з червня 2011 р. по 23.04.2015 р. — Радник Голови Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», з 23.04.2015 р. по теперішній час — Член Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

— Член Наглядової Ради Тітов Віталій Іванович. Тітов В.І. протягом останнiх 5-ти рокiв займав наступнi посади: з жовтня 2008 р. по грудень 2013 р. — Голова Правління ПАТ «Київоблгаз», з грудня 2013 р. по теперішній час — Заступник директора з юридичних питань ТОВ «Компанія «ДРАККАР». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

— Член Наглядової Ради Кротюк Володимир Леонідович. Кротюк В. Л. протягом останнiх 5-ти рокiв займав наступнi посади: з 28.08.2000 р. по 06.02.2012 р. — заступник Голови Національного банку України; з 04.02.2014 р. по 20.03.2014 р. — радник Голови Правління ПАТ «Комерційний банк «НАДРА»; з 21.03.2014 р. по 04.07.2014 р. — заступник Голови Національного банку України; з 12.09.2014 р. по 20.04.2015 р. — радник Голови Правління ПАТ «Комерційний банк «НАДРА»; з 18.06.2015 р. по 27.11.2015 р. — радник Голови Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»,. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

27 листопада 2015 року згідно з Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (Протокол № 34 від 27.11.2015 р.) у зв‘язку зі змінами в законодавстві, що стосуються складу органів управління і контролю Банку та їх повноважень, а також відповідно до Статуту Банку в новій редакції, припинено повноваження Ревізійної комісії АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» а саме:

— Голови Ревізійної комісії Федоніної Ольги Степанівни. Федоніна О. С. перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії з 15 травня 2008 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володіє. Згода на розкриття паспортних даних особою не надана. Посаду скасовано.

— Члена Ревізійної комісії Семчук Марини Адамівни. Семчук М. А. перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії з 15 травня 2008 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володіє. Згода на розкриття паспортних даних особою не надана. Посаду скасовано.

— Члена Ревізійної комісії Межуєвої Олени Віталіївни. Межуєва О. В. перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії з 15 травня 2008 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володіє. Згода на розкриття паспортних даних особою не надана. Посаду скасовано.

— Члена Ревізійної комісії Іванчук Юлії Іванівни. Іванчук Ю.І. перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії з 15 травня 2008 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володіє. Згода на розкриття паспортних даних особою не надана. Посаду скасовано.


ІІІ.Підпис


1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади:
Голова Правління                                                   Андреєвська Вікторія Олександрівна

Category ID: 2

Category ID: 4

Is exception: 1