25.04.2013
Повідомлення про зміну складу посадових осіб АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Дата розміщення:

25.04.2013

Дата вчинення дії:

24.04.2013

Термінове повідомлення:

Ні

Назва Повідомлення:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Вид Інформації:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

21665382

Місцезнаходження емітента:

Київ, 04070, вул. Борисоглібська, 5, літера А

Регіон емітента:

8038500000

Телефон керівника емітента:

(044) 593 10 30

Електронна поштова адреса:

[email protected]

Текст Повідомлення:

24 квітня 2013 року згідно з Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (Протокол №31 від 24.04.2013 р.) задоволено заяву Члена Наглядової Пітера Девіса про дострокове припинення його повноважень на посаді Члена Наглядової Ради у зв’язку зі звільненням з посади Генерального директора ТОВ «Промислова група «МОНІЄР». Пітер Девіс займав посаду Члена Наглядової Ради АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" з 31 липня 2012 року, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володіє. Згода на розкриття паспортних даних особою не надана.

У зв’язку з вищезазначеним відповідно до ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальними зборами акціонерів припинено повноваження:

  • Голови Наглядової Ради Воробйова Віктора Валерійовича. Воробйов В.В. займав посаду Голови Наглядової Ради АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" з 13 квітня 2012 року, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на розкриття паспортних даних особою не надана.
  • Члена Наглядової Ради Лєбєдєва Артема Євгеновича. Лєбєдєв А.Є. займав посаду Члена Наглядової Ради АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" з 20 квітня 2011 року, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на розкриття паспортних даних особою не надана.
  • Члена Наглядової Ради Гориславець Наталії Юріївни. Гориславець Н.Ю. займала посаду Члена Наглядової Ради АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" з 31 липня 2012 року, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володіє. Згода на розкриття паспортних даних особою не надана.

24 квітня 2013 року Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (Протокол №31 від 24.04.2013 р.) обрано Наглядову Раду у наступному складі (строк повноважень до 24.04.2016 р.):

  • Голова Наглядової Ради Воробйов Віктор Валерійович. Воробйов В.В. займав посаду Голови Наглядової Ради АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" з 13 квітня 2012 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.
  • Член Наглядової Ради Лєбєдєв Артем Євгенович. Лєбєдєв А.Є. за основним місцем роботи займає посаду Генерального директора ТОВ "Промислова група "МОНIЄР". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.
  • Член Наглядової Ради Гориславець Наталія Юріївна. Гориславець Н.Ю. за основним місцем роботи займає посаду бухгалтера ТОВ «Завод «Поліхімпром». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством

Голова Правління Андреєвська Вікторія Олександрівна


Category ID: 4

Is exception: 1