31.08.2016
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

2. Код за ЄДРПОУ: 21665382

3. Місцезнаходження: 04070, Україна, м.Київ, вул.Борисоглібська, 5 літера А 

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445931039

5. Електронна поштова адреса: [email protected]

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.clhs.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


ІІ. Текст повідомлення


29 серпня 2016 року згідно з Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (Протокол №36 від 29.08.2016 р.) задоволено заяву Члена Наглядової Ради Тітова Віталія Івановича про дострокове припинення його повноважень на посаді Члена Наглядової Ради. Тітова В.І. вперше було обрано на посаду Члена Наглядової Ради АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" 23 квітня 2015 року, переобрано на посаду 27 листопада 2015 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

Відповідно до ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальними зборами акціонерів 29 серпня 2016 року припинено повноваження:

            - Голови Наглядової Ради Воробйова Віктора Валерійовича. Воробйова В.В. вперше було обрано на посаду Голови Наглядової Ради АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" 13 квітня 2012 року, переобрано на посаду 27 листопада 2015 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

 - Члена Наглядової Ради Гориславець Наталії Юріївни. Гориславець Н.Ю. вперше було обрано на посаду Члена Наглядової Ради АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" 31 липня 2012 року, переобрано на посаду 27 листопада 2015 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

 - Члена Наглядової Ради Дирдіної Ірини Володимирівни. Дирдіну І.В. вперше було обрано на посаду Члена Наглядової Ради АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" 23 квітня 2015 року, переобрано на посаду 27 листопада 2015 року Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

- Члена Наглядової Ради Колєди Ірини Петрівни. Колєду І.П. вперше було обрано на посаду Члена Наглядової Ради АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" 23 квітня 2015 року, переобрано на посаду 27 листопада 2015 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

- Члена Наглядової Ради Кротюка Володимира Леонідовича. Кротюка В.Л. було обрано на посаду Члена Наглядової Ради АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" 27 листопада 2015 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

            29 серпня 2016 року згідно з Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (Протокол №36 від 29.08.2016 р.) обрано Наглядову Раду у наступному складі (строк повноважень обраного складу Наглядової Ради – до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»):

- Голова Наглядової Ради Воробйов Віктор Валерійович, представник акціонера Фурсіна Івана Геннадійовича.

Воробйов В.В. протягом останнiх 5-ти рокiв займав наступнi посади: з 24.01.2011 р. по 13.04.2012 р. - начальник юридичного управлiння АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", з 13.04.2012 р. по теперiшнiй час - Голова Наглядової Ради АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

 - Член Наглядової Ради Гориславець Наталія Юріївна, представник акціонера ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР».

Гориславець Н.Ю. протягом останнiх 5-ти рокiв займала наступнi посади: з 2007 року - бухгалтер ТОВ «Завод «Поліхімпром», з 09.04.2015 р. по теперішній час - Генеральний директор ТОВ «Промислова група «МОНІЄР». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

 - Член Наглядової Ради Дирдіна Ірина Володимирівна, незалежний член Наглядової Ради.

Дирдіна І.В. протягом останнiх 5-ти рокiв займала наступнi посади: з червня 2008 р. по червень 2012 р. - старший юрист ТОВ «Юридична фірма «Пузанов та Партнери», з червня 2012 р. по теперішній час - директор  ТОВ «Юридична фірма «СІ.ТІ.АР.». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

 - Член Наглядової Ради Колєда Ірина Петрівна, представник акціонера ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР».

Колєда І.П. протягом останнiх 5-ти рокiв займала наступнi посади: з червня 2011 р. по 23.04.2015 р. – Радник Голови Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», з 23.04.2015 р. по теперішній час - Член Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

 - Член Наглядової Ради Кротюк Володимир Леонідович, незалежний член Наглядової Ради.

Кротюк В.Л. протягом останнiх 5-ти рокiв займав наступнi посади: з 28.08.2000 р. по 06.02.2012 р. - заступник Голови Національного банку України; з 04.02.2014 р. по 20.03.2014 р. - радник Голови Правління ПАТ «Комерційний банк «НАДРА»; з 21.03.2014 р. по 04.07.2014 р. – перший заступник Голови Національного банку України, з 12.09.2014 р. по 20.04.2015 р. - радник Голови Правління ПАТ «Комерційний банк «НАДРА», з 18.06.2015 р. по 27.11.2015 р. - радник Голови Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», з 27.11.2015 р. по теперішній час – Член Наглядової Ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.


ІІІ.Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади:


В.о. Голови Правління                                                       Брижнік Наталія Георгіївна

Category ID: 2

Category ID: 4

Is exception: 1