27.04.2015
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

2. Код за ЄДРПОУ: 21665382

3. Місцезнаходження: Київ 04070, вул. Борисоглібська, 5, літера А

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445931030

5. Електронна поштова адреса: zagorodn@clhs. com. ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. clhs. kiev. ua

7. Вид особливої інформації: Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента


ІІ. Текст повідомлення

23 квітня 2015 року згідно з Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (Протокол № 33 від 23.04.2015 р.) задоволено заяву Члена Наглядової Ради Лєбєдєва Артема Євгеновича про дострокове припинення його повноважень на посаді Члена Наглядової Ради у зв’язку зі звільненням з посади Генерального директора ТОВ «Промислова група «МОНІЄР». Лєбєдєва А.Є. вперше було обрано на посаду Члена Наглядової Ради АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» 20 квітня 2011 року, переобрано на посаду 24 квітня 2013 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володіє. Згода на розкриття паспортних даних особою не надана.

У зв’язку з вищезазначеним відповідно до ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальними зборами акціонерів припинено повноваження:


— Голови Наглядової Ради Воробйова Віктора Валерійовича. Воробйова В. В. вперше було обрано на посаду Голови Наглядової Ради АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» 13 квітня 2012 року, переобрано на посаду 24 квітня 2013 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.


— Члена Наглядової Ради Гориславець Наталії Юріївни. Гориславець Н. Ю. вперше було обрано на посаду Члена Наглядової Ради АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» 31 липня 2012 року, переобрано на посаду 24 квітня 2013 року, Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана


23 квітня 2015 року згідно з Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (Протокол № 33 від 23.04.2015 р.) обрано Наглядову Раду у наступному складі (строк повноважень до 23.04.2018 р.):


— Голова Наглядової Ради — Воробйов Віктор Валерійович. Воробйов В. В. протягом останнiх 5-ти рокiв займав наступнi посади: з 2009 по 2011 р. адвокат Адвокатського об’єднання «Апрiорi», з 2011 по 2012 р. — АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» начальник юридичного управлiння, з 2012 р. по теперiшнiй час — АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» Голова Наглядової Ради. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.


— Член Наглядової Ради — Гориславець Наталія Юріївна. Гориславець Н. Ю. протягом останнiх 5-ти рокiв займала наступнi посади: з 2007 року — бухгалтер ТОВ «Завод «Поліхімпром», з 09.04.2015 р. по теперішній час- Генеральний директор ТОВ «Промислова група «МОНІЄР». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.


— Член Наглядової Ради — Дирдіна Ірина Володимирівна. Дирдіна І.В. протягом останнiх 5-ти рокiв займала наступнi посади: з червня 2008 р.- старший юрист ТОВ «Юридична фірма «Пузанов та Партнери», з червня 2012 р. по теперішній час- директор ТОВ «Юридична фірма «Пузанов та Партнери» (перейменоване в ТОВ «Юридична фірма «СІ.ТІ.АР.»). Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.


— Член Наглядової Ради — Колєда Ірина Петрівна. Колєда І.П. протягом останнiх 5-ти рокiв займала наступнi посади: з жовтня 2003 р. по серпень 2010 р — Віце-Президент ПАТ КБ «НАДРА», з серпня 2010 р. по червень 2011 р. — перерва в трудовій діяльності у зв’язку з народженням дитини, з червня 2011 р. по 23.04.2015 р. — Радник Голови Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.


— Член Наглядової Ради — Тітов Віталій Іванович. Тітов В.І. протягом останнiх 5-ти рокiв займав наступнi посади: з жовтня 2018 р. по грудень 2013 р. — Голова Правління ПАТ «Київоблгаз», з грудня 2013 р. по теперішній час — Заступник директора ТОВ «Компанія «ДРАККАР». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.


ІІІ.Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади:


Голова Правління

Андреєвська Вікторія Олександрівна

Category ID: 4

Is exception: 1