06.04.2015
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

2. Код за ЄДРПОУ: 21665382

3. Місцезнаходження: Київ 04070, вул. Борисоглібська, 5, літера А

4. Міжміський код, телефон та факс: 0445931030

5. Електронна поштова адреса: zagorodn@clhs. com. ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. clhs. kiev. ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій


ІІ. Текст повідомлення

На підставі інформації, наданої емітенту фізичною особою — акціонером банку, 02 квітня 2015 року фізична особа збільшила свою частку в статутному капіталі емітента з 9,9976% до 12,4964%.


ІІІ.Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади:


Голова Правління

Андреєвська Вікторія Олександрівна

Category ID: 4

Is exception: 1