Вклад з прогресивною ставкою

Вклад з прогресивною ставкою

Вклад з прогресивною ставкою — вид вкладу, який дозволяє розміщати тимчасово вільні грошові кошти на короткі строки, при цьому у випадку дострокового розірвання договору банківського вкладу нараховані проценти за попередні місяці зберігаються.

Розумний здобуток
Цінність для клієнта

Ефективне управління тимчасово вільними грошовими коштами

Ринкова процентна ставка, яка дозволяє отримати високу дохідність, при відсутності будь-яких обмежень по достроковому вилученню всієї суми вкладу

Розумний здобуток
Основні умови надання

Срок вкладу: 6 місяців.

Без можливості поповнення та часткового зменшення суми вкладу.

Валюта вкладу: національна, іноземна (долар США, Євро).

Мінімальна сума вкладу: 100 тисяч гривень або еквівалент в доларах США.

При достроковому розірванні договору банківського вкладу:

  • Якщо дострокове вилучення здійснюється в перший календарний місяць розміщення коштів на вкладі, проценти за поточний місяць, нараховуються/перераховуються за процентною ставкою, що встановлена для вкладів на вимогу.
  • Якщо дострокове вилучення здійснюється в наступні календарні місяці розміщення коштів на вкладі, проценти за поточний місяць, нараховуються/ перераховуються в розмірі ¼ процентної ставки, встановленної для поточного періоду розміщення вкладу (депозиту).

За попередні місяці перерахунок нарахованих та сплачених процентів не здійснюється.

Нарахування та виплата процентів за вкладом здійснюється щомісячно.

Тип процентної ставки: прогресивна (розмір процентної ставки збільшується пропорційно зі збільшенням терміну розміщення коштів на депозиті).

Строковий вклад. Інфолист