Комплаєнс-контроль

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» приділяє значну увагу дотриманню норм законодавства, ринкових стандартів, правил корпоративної етики та уникненню конфлікту інтересів.

АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» цінує свою репутацію надійної фінансової установи та розуміє, що клієнти та партнери Банку очікують справедливого та неупередженого виконання посадовими особами банку своїх функціональних обов’язків. Довіра клієнтів та партнерів забезпечується наданням банківських послуг з дотриманням професійної етики, що виконуються згідно з найвищими стандартами якості. Із цією метою в Банку розроблений Кодекс поведінки (корпоративної етики) АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», покликаний установити високі стандарти поведінки:
Кодекс поведінки (корпоративної етики) АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

З метою попередження виникнення конфлікту інтересів, що може спричинити фінансові та репутаційні втрати, в Банку розроблена Політика запобігання конфліктам інтересів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»:
Політика запобігання конфліктам інтересів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Працівники Банку забезпечують управління конфліктами інтересів з метою уникнення суперечності між їхніми особистими інтересами і посадовими обов’язками, що впливає на добросовісне виконання ними своїх повноважень у Банку.

Якщо Вам відомі факти неналежної поведінки працівників Банку, що можуть завдати фінансових, репутаційних та інших втрат Банку та клієнтам (недотримання законодавства, неналежні дії щодо збереження банківської, та/або комерційної таємниці, та/або конфіденційної інформації, неетична поведінка працівника, зловживання службовим становищем, що може зашкодити інтересам Банку та його репутації тощо), Ви можете проінформувати нас про це, направивши відповідне повідомлення.

Повідомлення про порушення

Повідомлення про поведінку, яка не відповідає корпоративним і професійним стандартам Банку, а також про будь-які порушення чинного законодавства можна відправити:

  • Заповнивши форму
  • На поштову адресу: вул. Борисоглібська, 5-а, м. Київ, 04070 — «Службі комплаєнс АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
  • На електронну адресу Служби комплаєнс Банку: [email protected]

При заповненні повідомлення просимо дотримуватись наступних рекомендацій:

1. В повідомленні бажано зазначити назву відділення, сектору, відділу, управління чи іншого структурного підрозділу Банку, а також П.І.Б. та посаду особи, яка на Вашу думку, вчинила етичний проступок та/або порушила норми чинного законодавства України.
2. В повідомленні про порушення необхідно зазначити дату інциденту (дату вчинення посадовою особою Банку етичного проступку та/або порушення нею норм чинного законодавства України). Звертаємо Вашу увагу, що повідомлення про порушення, яке подане більш ніж 6 місяців після інциденту, може не бути розглянуте. Ви будете повідомленні про таке рішення, у разі залишення контактних даних.
3. Необхідно обрати тему повідомлення та обґрунтувати в чому полягає порушення, а також, за можливості, надати докази.
4. Якщо в повідомленні Ви зазначите свої прізвище, ім’я, по батькові та контактні дані, то ми обов’язково повідомимо Вам результати перевірки (повідомлення може бути і анонімним, і воно також буде розглянуте).
5. Повідомлення про порушення, написані з метою вирішення особистих конфліктів із посадовими особами Банку, розглядатися не будуть. Звертаємо Вашу увагу, що такі дії можуть завдати шкоди іншій особі, а також це є посяганням на права іншої особи.

Ми зацікавлені в отриманні своєчасної та достовірної інформації, тож кожне звернення про неналежну поведінку, конфлікт інтересів, а також про будь — які порушення чинного законодавства обов’язково буде розглянуто.