Депозит НА ЗАМОВЛЕННЯ +
Депозит НА ЗАМОВЛЕННЯ +

Розрахунок прибутку
Термін, днів
Поповнення
Сума вкладу
Валюта
Процентна ставка річна
 
 
Дострокове розірвання договору
Програма лояльності
Сума вкладу
Термін, днів
Процентна ставка річна до оподаткування
Сума доходiв до оподаткування
Податки: (18% податок на доходи фізичних осіб та 1,5% військовий збір)
Сума доходiв після оподаткування
Процентна ставка річна після оподаткування
Дані розрахунку є орієнтовними та зазначаються з метою ознайомлення.
Точні розрахунки надаються при оформленні продукту та підписанні договору.

Умови розміщення вкладу:

 • Спосіб оформлення вкладу: у відділенні Банку 
 • Мінімальна сума вкладу при відкритті у відділенні Банку: 5 000 UAH, 500 USD, 500 EUR
 • Максимальна сума вкладу: без обмежень
 • Строк розміщення вкладу: від 32 до 1098 днів
 • Виплата відсотків: щомісяця або в кінці строку дії вкладу
 • З можливістю поповнення або без можливості поповнення
 • Без можливості дострокового повернення вкладу
 • Можлива автоматична пролонгація вкладу, за бажанням

Супровідні послуги
На вибір вкладника надається можливість відкрити рахунок в Банку в рамках тарифу «Депозитний» з платіжною карткою Visa Classic - безкоштовно, з платіжною карткою Visa Gold - відповідно до умов та діючих тарифів Банку, або інший рахунок відповідно до умов та діючих тарифів Банку.

Процентна ставка залежить від умов Договору, а саме: строку вкладу (депозиту), періодичності виплати процентів, можливості поповнення вкладу та інших умов.
Ставки по вкладу депозит НА ЗАМОВЛЕННЯ+ з 01.03.2024
Істотні характеристики депозиту НА ЗАМОВЛЕННЯ+ з 01.03.2024
Порівняльна таблиця депозитів з 01.03.2024
Договір банківського вкладу НА ЗАМОВЛЕННЯ+
Договір банківського вкладу НА ЗАМОВЛЕННЯ+ з обов'язковим продажем валюти
Умови та порядок надання банківських послуг (Оферта) з 01.02.2024

Розрахувати Замовити
ПОПЕРЕДЖЕННЯ КЛІЄНТІВ:

Підписавши договір банківського вкладу (далі – Договір) клієнт підтверджує, що ознайомився з Умовами та порядком надання банківських послуг, що є публічною пропозицією (офертою), що розміщена на сайті Банку https://www.clhs.com.ua (далі – Публічна пропозиція) та ознайомився з можливими наслідками для клієнта в разі користування зазначеною банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з Договором та Публічною пропозицією.

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків відповідно до Публічної пропозиції та Договору про надання цієї банківської послуги:

 • прибуток, отриманий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню, згідно чинного законодавства України;
 • якщо вкладник отримує пільги або субсидії, то отримання додаткових прибутків може призвести до їх втрати;
 • при зарахуванні коштів на вкладний (депозитний) рахунок відкритий у Банку, Банк, на умовах договору, зобов'язується повернути їх, а вкладник оплатити послуги Банку.

У разі несвоєчасного звернення клієнта до Банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу, Банк відповідно Публічної пропозиції та Договору:

 • забезпечує збереження суми Вкладу та нарахованих процентів на відповідних рахунках, відкритих відповідно до Договору, до моменту звернення Вкладника із вимогою про повернення Вкладу та нарахованих процентів. При цьому Банк здійснює нарахування процентів на фактичний залишок коштів на Депозитному рахунку, починаючи з дати повернення Вкладу, встановленої Договором, за процентною ставкою вкладу на вимогу;
 • або, якщо Договором передбачена умова автоматичної пролонгації, продовжує строк дії Договору на такий самий строк, на який був оформлений вклад, та на тих самих умовах, на яких було укладено Договір. Виняток складає процентна ставка, яка при автоматичній пролонгації Договору змінюється на процентну ставку, що діє в Банку на день пролонгації Договору по такому типу Вкладу. Раніше нараховані проценти перерахунку не підлягають. Кількість автоматичних пролонгацій Договору необмежена та може здійснюватися до моменту повного повернення коштів з рахунку.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Договором, офертою або законом.

Клієнт має право відмовитися від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, звернувшись до менеджера Банку або до Контакт-центру Банку.наші переваги
Варто довіряти
СТАБІЛЬНІСТЬ
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» працює на ринку 23 роки
ГАРАНТІЯ ВКЛАДІВ
Постійний учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
НАДІЙНІСТЬ
Високий рейтинг надійності вкладів від Національного рейтингового агентства «Рюрик»