14.07.2023
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути обрані Банком для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності

До участі в конкурсі запрошуються аудиторські фірми, які: 

- відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»,

- зареєстровані в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності аудиторських фірм та аудиторів, в тому числі в окремому розділі Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що містить відомості про аудиторську фірму, яка має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес,

- у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг,

- та які не мають обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг Банку. 

Мета конкурсу - відбір аудиторської фірми для надання наступних послуг: 

- аудит фінансової звітності Банку та надання звіту аудитора стосовно річної фінансової звітності Банку за 2023 рік, складеної відповідно до МСФЗ відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів НБУ та НКЦПФР , а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (далі – МСА), з урахуванням вимог Закону про аудит Завершення аудиту і надання Звіту аудитора – до 28.03.2024;

- проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ (постанова Правління НБУ № 141 від 22.12.2017 «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України», зі змінами і доповненнями). Завершення оцінки і надання Звіту– до 28.03.2024;

- проведення перевірки Звіту про управління (Звіту керівництва) Банку

- огляд та надання звіту за результатами огляду стосовно проміжної скороченої фінансової звітності Банку (за необхідності);

- надання звітів українською та англійською мовами (в тому числі переклад Звітів Банку на англійську мову).

Фінансова звітність та інша публічна інформація АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» розміщена на офіційному веб-сайті Банку https://www.clhs.com.ua/ua . Додаткова інформація про діяльність Банку може бути надана відповідно до запиту учасника конкурсу.

Кінцевий строк приймання конкурсної пропозиції: « 18» вересня 2023 року.

Банк зберігає за собою право не розглядати пропозиції, що надійшли після встановленого строку, подані не в повному обсязі або з порушенням умов Конкурсу.

Учасник конкурсу має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

Документи надсилайте, будь ласка, на електронну адресу [email protected].ua . Або надсилайте документи на паперових носіях, завірених підписом та печаткою суб’єкта аудиторської діяльності. Контактна особа: начальник Служби внутрішнього аудиту Зелінська Ольга Володимирівна, (044) 593-10-20 (вн. 34-79).

Інформування переможця Конкурсу здійснюється після затвердження результатів Конкурсу Наглядовою Радою Банку.

Про результати Конкурсу всі учасники, які брали участь, будуть повідомлені електронною поштою та/або шляхом розміщення інформації на сайті Банку.

Критерії залучення до участі в конкурсі, критерії для відбору суб’єктів аудиторської діяльності, а також інформація та документи, які мають бути надані для участі в конкурсі, визначаються Положенням про порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» , який розміщений на офіційному веб-сайті Банку.

Завантажити Положення про порядок проведення конкурсу у форматі PDF >>>

Завантажити Положення про порядок проведення конкурсу у форматі Word >>>

Category ID: 2

Is exception: