Депозит Вільний+
Вільно купуйте валюту за вигідним курсом у застосунку MyBank365, розміщуйте на депозит та зберігайте надійно
Order
Депозит Вільний+

Profit calculation
Term, days
Replenishment
Deposit amount
Currency
Процентна ставка річна
 
Дострокове розірвання договору
Програма лояльності
Deposit amount
Term, days
Процентна ставка річна до оподаткування
Сума доходiв до оподаткування
Податки: (18% податок на доходи фізичних осіб та 1,5% військовий збір)
Сума доходiв після оподаткування
Процентна ставка річна після оподаткування
Дані розрахунку є орієнтовними та зазначаються з метою ознайомлення.
Точні розрахунки надаються при оформленні продукту та підписанні договору.

Умови розміщення вкладу:

 • Спосіб оформлення вкладу: у мобільному застосунку MyBank365
 • Мінімальна сума вкладу: 500 USD, 500 EUR
 • Максимальна сума вкладу: без обмежень
 • Ліміт купівлі валюти для депозиту: 200 000 грн в еквіваленті щомісячно
 • Строк розміщення вкладу: від 94 до 1098 днів
 • Виплата відсотків: щомісяця або в кінці строку дії вкладу
 • Без можливості поповнення
 • Без можливості дострокового повернення вкладу
 • Можлива автоматична пролонгація вкладу, за бажанням

Супровідні послуги
На вибір вкладника надається можливість відкрити рахунок в Банку в рамках тарифного пакету «Вільний» (мультивалютний)» з платіжною карткою Visa Rewards - безкоштовно, або інший рахунок відповідно до умов та діючих тарифів Банку.

Процентна ставка залежить від умов Договору, а саме: строку вкладу (депозиту) та періодичності виплати процентів.
Ставки по вкладу Вільний+ з 01.03.2024
Істотні характеристики вкладу Вільний+ з 01.03.2024
Порівняльна таблиця депозитів, відкритих у мобільному застосунку з 01.03.2024
Договір банківського вкладу Вільний+ 
Умови та порядок надання банківських послуг (Оферта) з 01.02.2024
Тарифи та документи

Calculate Order
ПОПЕРЕДЖЕННЯ КЛІЄНТІВ:

Підписавши договір банківського вкладу (далі – Договір) клієнт підтверджує, що ознайомився з Умовами та порядком надання банківських послуг, що є публічною пропозицією (офертою), що розміщена на сайті Банку https://www.clhs.com.ua (далі – Публічна пропозиція) та ознайомився з можливими наслідками для клієнта в разі користування зазначеною банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з Договором та Публічною пропозицією.

Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків відповідно до Публічної пропозиції та Договору про надання цієї банківської послуги:

 • прибуток, отриманий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню, згідно чинного законодавства України;
 • якщо вкладник отримує пільги або субсидії, то отримання додаткових прибутків може призвести до їх втрати;
 • при зарахуванні коштів на вкладний (депозитний) рахунок відкритий у Банку, Банк, на умовах договору, зобов'язується повернути їх, а вкладник оплатити послуги Банку.

У разі несвоєчасного звернення клієнта до Банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу, Банк відповідно Публічної пропозиції та Договору:

 • забезпечує збереження суми Вкладу та нарахованих процентів на відповідних рахунках, відкритих відповідно до Договору, до моменту звернення Вкладника із вимогою про повернення Вкладу та нарахованих процентів. При цьому Банк здійснює нарахування процентів на фактичний залишок коштів на Депозитному рахунку, починаючи з дати повернення Вкладу, встановленої Договором, за процентною ставкою вкладу на вимогу;
 • або, якщо Договором передбачена умова автоматичної пролонгації, продовжує строк дії Договору на такий самий строк, на який був оформлений вклад, та на тих самих умовах, на яких було укладено Договір. Виняток складає процентна ставка, яка при автоматичній пролонгації Договору змінюється на процентну ставку, що діє в Банку на день пролонгації Договору по такому типу Вкладу. Раніше нараховані проценти перерахунку не підлягають. Кількість автоматичних пролонгацій Договору необмежена та може здійснюватися до моменту повного повернення коштів з рахунку.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Договором, офертою або законом.

Клієнт має право відмовитися від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, звернувшись до менеджера Банку або до Контакт-центру Банку.OUR ADVANTAGES
Trustworthy
STABILITY
JSB "CLEANING HOUSE" has been operating on the market for 23 years
DEPOSITS GUARANTEED
Permanent participant of the Deposit Guarantee Fund for Individuals
RELIABILITY
High deposit reliability rating from the "Riuryk" National Rating Agency