Перелік банківських та інших фінансових послуг


АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» є універсальним банком, який надає своїм клієнтам наступний перелік банківських та інших фінансових послуг, зокрема:

  • залучення у вклади (депозити) коштів від юридичних і фізичних осіб в національній та іноземних валютах
  • відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі рахунків умовного зберігання (ескроу) та рахунків, на яких обліковуються операції з платіжними картками
  • видача банківських кредитів юридичним або фізичним особам у вигляді готівкових або безготівкових коштів, в тому числі у вигляді овердрафтів
  • оформлення банківських гарантій з метою забезпечення виконання контрактних зобов'язань, пов'язаних з поставкою товарів, забезпеченням їх оплати, а також виконання інших зобов'язань, що випливають з укладеного двома сторонами контракту
  • надання в оренду банківського сейфу
  • валютно-обмінні операції, в тому числі на МВРУ
  • розрахунково-касові операції
  • послуги з перевезення цінностей (інкасації)
  • операції з цінними паперами