Багатостороння угода CRS

19 серпня 2022 року Україна приєдналася до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information) (далі – Багатостороння угода CRS). Таким чином, Україна долучилася до міжнародної системи автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки відповідно до Загального стандарту звітності CRS, схваленого Радою Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 15.07.2014.

28 квітня 2023 року набрав чинності Закон України від 20.03.2023 № 2970-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» (далі – Закон 2970-ІХ).

Відповідно до Закону 2970-ІХ, АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ (надалі – Банк), як фінансовий агент зобов’язаний здійснювати заходи належної комплексної перевірки (due diligence) фінансових рахунків клієнтів та серед власників рахунків (у певних випадках і серед їх контролюючих осіб) виявляти осіб, які є податковими резидентами інших підзвітних юрисдикцій-партнерів з обміну інформацією. Інформація про такі рахунки у вигляді звіту про підзвітні рахунки подається до Державної податкової служби України.

З метою забезпечення проведення належної комплексної перевірки, при встановленні ділових відносин/відкритті рахунків та під час актуалізації даних, Банку потрібно визначати резидентство усіх клієнтів, незалежно від того, чи є вони резидентами країн, включених до переліку підзвітних юрисдикцій CRS.

Детальна інформація – https://mof.gov.ua/uk/crs-578

З метою здійснення заходів належної перевірки при встановленні ділових відносин/відкритті рахунків та під час актуалізації даних, на виконання Закону 2970-ІХ, Банк повинен отримати інформацію про резидентство своїх клієнтів. З цією метою, всі клієнти зобов’язані надати заповнений документ самостійної оцінки Загального стандарту звітності CRS.

Документи самостійної оцінки та інструкції щодо їх заповнення:

- Форма документу самостійної оцінки фізичної особи
- Форма документу самостійної оцінки організації
- Форма документу самостійної оцінки контролюючої особи

З метою інформування клієнтів, які не володію українською мовою, щодо необхідності здійснення Банком заходів належної перевірки при встановленні ділових відносин/відкритті рахунків та під час актуалізації даних можуть бути використані нижче наведені роз’яснювальні форми та інструкції щодо заповнення. Вказані роз’яснювальні форми та інструкції використовуються тільки як допоміжні для заповнення відповідних форм на українській мові. Звертаємо увагу, що роз’яснювальні форми НЕ використовуються для заповнення та підписання клієнтом.

- Controlling Person tax residency self-certification form INSTRUCTIONS
- Entity tax residency self-certification form INSTRUCTIONS
- Individual tax residency self-certification form INSTRUCTIONS

Довідково. Кожна юрисдикція (країна) має власні правила визначення податкового резидентства. Юрисдикції надали на порталі автоматичного обміну інформацією ОЕСР інформацію про те, як визначити, чи є особа податковим резидентом у відповідній юрисдикції. Як правило, особа вважається податковим резидентом в юрисдикції, якщо відповідно до законодавства цієї юрисдикції (включаючи податкові конвенції), сплачує або повинна сплачувати податок в цій юрисдикції за критерієм постійного місцезнаходження, місцем ефективного управління чи місцем реєстрації, або іншим подібним за природою критерієм, а не лише за критерієм отриманням доходів з джерелом походження в цій юрисдикції. Особи з подвійним резидентством можуть застосовувати правила визначення резидентства, що містяться в міжнародних конвенціях (якщо вони застосовуються). Для отримання додаткової інформації про податкове резидентство, будь ласка, зверніться до свого податкового консультанта або перегляньте порталі автоматичного обміну інформацією ОЕСР – https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/.