Овердрафт класичний

Овердрафт класичний

Простий і зручний класичний кредитний продукт, призначений для задоволення потреби в короткостроковому кредитуванні, який дозволяє своєчасно, в обумовлені з партнерами терміни, розрахуватися за сировину, обладнання та послуги, своєчасно заплатити податки та збори, збільшити обсяг бізнесу за відсутності власних коштів на поточному рахунку.

Овердрафт має багато переваг, він завжди працює на вашу ділову репутацію і одночасно простий у використанні. За відсутності власних коштів на рахунку, без здійснення будь-яких додаткових дій оплата здійснюється за рахунок встановленого ліміту кредитування, погашення так само здійснюється автоматично за рахунок надходжень коштів на поточний рахунок.

Основні умови надання:

 • Форма надання овердрафту — відкриття ліміту до поточного рахунку клієнта, відкритого в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
 • Максимальний строк дії ліміту кредитування за овердрафтом — 12 місяців.
 • Валюта — національна.
 • Процентна ставка — розмір процентної ставки встановлюється за рішенням відповідного колегіального органу банку.
 • Ліміт овердрафту — встановлюється в розмірі 40% середньомісячного чистого кредитового обороту (надходжень від господарської діяльності) за останні 6 місяців за поточними рахунками в усіх валютах, відкритих в Банку та/або в інших банках.
 • Перегляд ліміту овердрафту — щомісячно.

Вид забезпечення:

 • порука власників бізнесу — фізичних осіб,
 • майнові права за договорами суб’єктів господарювання,
 • нерухоме майно,
 • оборотні активи (товари в переробці, товари в обороті, готова продукція),
 • устаткування,
 • транспортні засоби, машини та сільгосптехніка.