Інформація емітента


Інформація щодо проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», дата проведення 27.11.2023 р.


Інформація щодо проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»,
дата проведення 31.05.2023 р.


Інформація щодо проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»,
дата проведення 24.11.2022 р.


Повідомлення емітента


Квартальна звітність емітента за 2023 рік


Квартальна звітність емітента за 2022 рік


Квартальна звітність емітента за 2021 рік


Квартальна звітність емітента за 2020 рік


Квартальна звітність емітента за 2019 рік


Квартальна звітність емітента за 2018 рік


Річна звітність емітента


Особлива інформація


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

15.11.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

26.04.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25.04.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Банку

27.03.2017
Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Банку

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

31.08.2016
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

28.07.2016
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ») повідомляє, що 29 серпня 2016 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів банку (далі – позачергові Загальні збори) у приміщенні Банку за адресою: м. Київ, вулиця Борисоглібська, б. 5 літера А, конференц-зал, 4-й поверх

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

18.07.2016
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів

29.03.2016
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «БАНК “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ” повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів банку (далі – Загальні збори) відбудуться 29 квітня 2016 року у приміщенні банку за адресою: м. Київ, вулиця Борисоглібська, б. 5 літера А., конференцзал, 4-й поверх

Повідомлення про зміну складу посадових осіб АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

09.12.2015
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про зміну складу посадових осіб АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

01.12.2015
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів

27.10.2015
Повідомляємо, що 27 листопада 2015 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Банку (далі – Загальні збори) у приміщені Банку за адресою: м. Київ, вулиця Борисоглібська, б.5 літера А., конференц-зал, 4-й поверх.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.04.2015
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про проведення Загальних зборів

23.03.2015
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів банку відбудуться 23 квітня 2015 року у приміщені банку за адресою:м. Київ, вулиця Борисоглібська, б. 5 літера А., конференцзал, 4-й поверх Початок зборів о 14.00 годині.

Повідомлення про проведення Загальних зборів

24.03.2014
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів банку (далі – Загальні збори) відбудуться 24 квітня 2014 року